Ürünlerde sorun yaşayan tüketiciler ALO 175'i arayabilirler.

Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur, Hakları Nelerdir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Bir ürün veya hizmeti özel amaçlarla kullanan ya da tüketen kişiye tüketici denir. Hepimiz yaşantımız boyunca çok çeşitli ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyarız. Yaşadığımız evi ısıtırken (doğalgaz, kömür, elektrik), kişisel temizliğimizi yaparken (şampuan, sabun, su), […]

Katılım

Sivil Toplum Kuruluşlarına Katılım

Kasım 30, 2018 admin 0

Sivil toplum kuruluşlarına katılım günümüzde oldukça önemsenen bir konudur. İnternet haberinde de gördüğünüz gibi bu konuda uluslararası kuruluşlar da çaba sarf etmekte, çeşitli faaliyetlerle sivil toplum kuruluşlarına katılımı artırmaya çalışmaktadır. Batı’da her vatandaş birkaç sivil […]

Farklı Katılım Düzeyleri

Karar Alma Sürecine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkesi

Kasım 30, 2018 admin 0

Modern demokrasilerin üzerinde durduğu önemli konulardan biri, halkın siyasal süreçlere yabancılaşmasıdır. Sivil toplum kuruluşları yurttaşlara, siyasi parti ve lobilerin yanı sıra görüşlerini açıklayabilecekleri ve karar verme sürecinde çeşitli menfaatlerini güvence altına alabilecekleri farklı alternatifler sunmaktadır. […]

Demokratik Vatandaşlık

Katılım Nedir, Ne Demektir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Siyasal anlamda katılımı, “kamu yaşamında yer almak, kamu yaşamının bir parçası olmak” biçiminde tanımlayabiliriz. Bir başka anlatımla kamuyu ilgilendiren konularda bireysel olarak sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler aracılığı ile kararlara ortak olmaktır. Sosyal yaşam […]

Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!

Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması

Kasım 30, 2018 admin 0

İnsan, hak ve özgürlükleri ile insandır. İnsan ancak söz konusu hak ve özgürlüklerini gerçek anlamda kullanır ise insani vasıflarına uygun davranışlarda bulunmuş olur. Hak tanımını irdelediğimizde hukuk düzeni tarafından kişiye tanınmış yetkiler olduğunu görürüz. Haklar […]

Kukla

Özerklik Nedir, Ne Demektir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Siyasal bir kavram olarak bilinen özerkliğin, insana ait bir özellik olarak kullanımı günümüzde yaygınlaşmıştır. Geçtan’a göre “Özerklik, bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğüdür.”(1) Özerklik; kişinin […]

İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Haklarının Özneleri

Kasım 30, 2018 admin 0

İnsanın akıl sahibi olması, onun temel özelliğidir. İnsan, yaşamını idame ettirmek için gerekli olan bilgileri ancak akıl sayesinde bulabilir (üretebilir) ve kullanabilir. İnsan, hayvanların yaptığı gibi sadece duyularını kullanarak hayatını sürdürmez. O, bir düşünme sürecine […]

Seyahat özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir.

İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Hayata Geçirilmesi

Kasım 30, 2018 admin 0

İnsan hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesinde hem devlete hem de vatandaşlara büyük görevler düşmektedir. Hak ve özgürlüklerin tanınması, devletin olduğu kadar uluslararası kuruluşların da görevleri arasındadır. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu anlayış, hak ve özgürlükler […]

İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Hak ve Özgürlüklerini Korumak

Kasım 30, 2018 admin 0

İnsan, hak ve özgürlükleriyle insandır. İnsan, değerli ve onurlu bir varlık olduğu için bu hak ve özgürlükleri doğumla birlikte kazanmıştır. Hak ve özgürlüklerini kullandıkça değerini ve onurunu korur ve yaşam kalitesini yükseltir. İnsan hakları, yüce […]

Babil Kralı Hammurabi'nin hazırladığı ve adıyla anılan kanunlar eski kanunlardan biridir.

Hammurabi Kanunları – Hammurabi Kanunnamesi

Kasım 30, 2018 admin 0

Babil Kralı Hammurabi (MÖ 1728-1686), kendi adıyla bir kanunname hazırlar. Hammurabi Kanunnamesi‘nin ön sözünde; kötüleri yok ederek, kuvvetlilerin zayıfları ezmesini önleyerek ülkede adaleti sağlayacağını ve halkını eğiterek halkın refahını artıracağını ilan eder. İlan etmekle yetinmez, […]