İnsan Haklarının Etik Temelleri

İnsan Hak ve Özgürlükleri
İnsan Hak ve Özgürlükleri

Sosyal bir varlık olan insan toplum içinde yaşar. Toplum içinde yaşamak, çeşitli kurallara ve ilkelere uygun davranmak anlamına gelmektedir.

Sahip olduğu bilinç ile diğer canlılardan ayrılan insan, uyulması gereken kurallar bütününü ve ilkeleri oluşturur. Bu kurallar ve ilkeler, insan onurunu koruyacak nitelikte olmalıdır. İnsan onurunu korumak için ise, insan hak ve özgürlüklerine bütün insanların sahip çıkması gereklidir. Bu hak ve özgürlükleri yaşatmanın temel şartı ise etik ilkelere göre davranış sergilemektir.

İnsanlar doğuştan sahip oldukları hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için eğitim almalıdırlar. İnsan hak ve özgürlükleri konusundaki eğitim, ailede, çevrede ve okulda etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Örneğin, sevgi ve saygı gibi etik ilkeler konusundaki eğitim aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik bir eğitimdir.

Modern devletler, bu eğitimi tesadüfe bırakmazlar. Hukuki düzenlemeler yoluyla eğitimin gerçekleştiği her ortamda etik ilkeler çerçevesinde insan hak ve özgürlüklerini korurlar. Bu çerçevede bireylerin kendilerine ve topluma yararlı ve ahlaklı insanlar olmaları için insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmaları gerekir. Çünkü insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmadan etik değerlere saygılı olunamaz (Çüçen, 2011).

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*