Türkiye’de Demokratik Sistemin İşleyişi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye, temsilî demokrasi ve parlamenter sistem ile yönetilmektedir. Ülkemizin yönetim şekli ve devletin yapısı anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Yasama, yürütme ve yargının görev ve yetkileri birbirinden ayrılmıştır. Buna güçler ayrılığı ilkesi denir. Bu ilkenin demokrasinin temel ilkelerinden biri olduğunu ilk derste öğrendiğinizi hatırlayınız. Anayasamıza göre yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır. Bununla birlikte, yürütme yetkisi başbakan ve bakanlar kurulu tarafından kullanılmaktadır.

Yasama (kanun yapma) yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Yargı yetkisi bağımsız mahkemeler eliyle kullanılır.

Yargı ve yasama organları yürütmeyi denetler. Temsilî demokrasinin gereği olarak vatandaşlar temsilcilerini oy kullanarak seçerler. Ülkemizde her vatandaş eşit oy hakkına sahiptir. Vatandaşlar katılım hak ve sorumluluklarını hem siyasal parti hem de diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılarak gerçekleştirebilirler.,

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*