Demokratik Değerler ve Demokrasi Kültürü

Çeşitlilik Zenginliktir
Çeşitlilik Zenginliktir

Toplum, farklı kültür ve değer sistemlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum, toplumu meydana getiren bireylerin farklı kültür ve değerlere sahip olmasının doğal sonucudur; ancak çeşitliliğin ve farklılığın yaşandığı çok kültürlü bir toplumda bir değer çatışması ve buna bağlı olarak bir değer bunalımı yaşanması olasılığı oldukça yüksektir.

Bu tür durumların yaşanmasına fırsat vermemek için toplumda çoğulcu bir anlayışı yerleştirmek gerekir. Bu nedenle günümüz demokratik toplumlarında çoğulculuk anlayışı önem kazanmıştır.

Çoğulcu anlayış, her bireyin sahip olduğu kültür ve değerler sistemini yaşatabilmesinin garantisidir. Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş olan ülkemiz, tarihî ve kültürel çeşitlilik açısından benzersiz bir konuma sahiptir. Bu kültürel çeşitliliği örf, âdet, tarih, müzik, resim, din, inanç, mimari yapı, el sanatları, giyim tarzı vb. unsurlar oluşturmaktadır.

Böylesine zengin bir çeşitliliğe sahip olan toplumumuzu bir arada tutacak olan anlayış, çoğulcu yaklaşımdır. Bu çoğulcu yaklaşım, kültürel farklılıkların ülkenin bölünmez bütünlüğü içinde yaşabilmesine katkı sağlayacaktır.

Çeşitlilik Zenginliktir
Çeşitlilik Zenginliktir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*