Dünyada Barış – Cihanda Sulh

Dünya Barışı Haritası (Instıitue for Economics and Peace, 2012)
Dünya Barışı Haritası (Instıitue for Economics and Peace, 2012)

Dünya üzerinde pek çok ülkede savaş ve iç karışıklık gibi çatışma durumlarının olduğu görülmektedir. Bu çatışma durumları, bazen bir ülkenin kendi içinde, bazen de ülkeler arasında yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda barışın sağlanması ve sürdürülmesi için birtakım girişimlerde bulunulması gerekmektedir.

Yaşanan çatışmaların çözümü için üçüncü bir gücün devreye girmesi söz konusu olmaktadır. Bu üçüncü güç, genellikle dünya devletlerinin ortak girişimiyle oluşturulan uluslararası kuruluşlardır. Barışın tesis edilmesinde her devletin üzerine düşen sorumlulukları vardır ve her devlet bu sorumlulukları yerine getirirken diğer devletlerle iş birliği içerisinde bulunmalıdır. Savaşların meydana gelmemesi ve barışın devamlılığının sağlanması için mücadele eden uluslararası kuruluşlara destek verilmelidir.

Dünyada yaşanan çatışma ve istikrarsızlıklar uluslararası kuruluşların çabaları ile en az seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. Uluslararası barış ortamı; Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile uluslararası gönüllü kuruluşlar ve üye ülkelerin de destekleri ile sürdürülmektedirler.

Üye ülkelerin dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan çatışmaları engellemede tek başına yetersiz kalması durumunda ortak kararlar alınmakta ve üye devletlerin bu kararlara uyması beklenmektedir.

Dünya Barışı Haritası (Instıitue for Economics and Peace, 2012)
Dünya Barışı Haritası (Instıitue for Economics and Peace, 2012)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*