Toplumsal Birliğin Harcı: Değerler

Ortak Değerlerimiz
Ortak Değerlerimiz

DEĞER; Bireylerin düşünce, tutum ve eylemlerinde birer standart olarak ortaya çıkan kültürel ögelerdir (Çağlar, 2005).

Değerler, doğrudan ve dolaylı bir şekilde insan hayatına yön verir. Bireyler, hayatları boyunca aldıkları kararlarda ve gerçekleştirdikleri eylemlerde sahip oldukları değerler çerçevesinde hareket ederler. Bir toplumu oluşturan bireylerin ortaklaşa sahip oldukları değerler, toplumsal değerlerdir. Bu değerler, toplumların birlik ve beraberliklerinin sağlanması ve korunmasında önemlidir. Her toplumun öne çıkan bazı değerleri vardır.

Ortak dilimiz, inancımız, vatanımız ve bayrağımız bizi bir arada tutan en önemli değerlerimizdir. Bunların ötesinde en önemli değer insanın kendisi ve ona verilen değerdir. Bu değer, toplumumuzdaki tüm insanları bir arada tutan en önemli unsurdur. Bunların yanında toplumumuzda öne çıkan diğer değerler arasında misafirperverlik, yardımseverlik, büyüklere saygı ve hoşgörü sayılabilir.

Millî ve manevi değerler; tarihsel geçmiş, toplumun ahlak ve din yapısıyla şekillenir. İnsanların davranışlarına yön verdikleri için de, toplumun ortak bir karaktere bürünmesini sağlarlar. Toplumsal değerler toplumdan topluma değişebilir. Hatta bir toplum içinde de değerler zaman içinde değişebilir veya önemini yitirebilir. Örneğin; eskiden misafirperverlik toplumumuzda en önemli değerler arasındayken günümüzde önemini yitirmeye başlamıştır.

Ortak Değerlerimiz
Ortak Değerlerimiz

Toplumsal değerlerin yanında, dünyadaki tüm insanlar tarafından paylaşılan ortak değerler de vardır. Bunlara evrensel değerler denir. Adalet, eşitlik, insan onuru, özgürlük gibi değerler evrensel değerlerden bazılarıdır. Küreselleşmeden dolayı dünyadaki toplumların birçoğunda değerlerde değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler evrensel değerlerin yaygınlaşmasında olumlu etki yapabileceği gibi toplumların millî birlik ve beraberliklerini sağlayan değerlerde yozlaşmaya da sebep olabilmektedir.

Örneğin, küreselleşmenin etkisiyle insan haklarına saygı değeri önem kazanırken İngilizce’nin tüm dünya gibi ülkemizi de etkilemesi Türkçemizin yozlaşmasına neden olmaktadır. Bu yozlaşmaların önüne geçmek için ailelere, toplumun geneline ve eğitim kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Örneğin, ortak tarihsel hatıralar canlı tutulmalıdır. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi milletçe var olma mücadelesi verilmiş büyük olaylar toplumsal birlik ve beraberliğin önemini göstermiştir. Bu savaşlarda Türkiye’deki herkes, vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğü için birlikte savaşmıştır. Bunlar aynı zamanda ortak tarih bilinci oluşması ve gelecekte birlikte yaşama ülküsünün yeni nesillere aktarılması için de ortak değerler olmuşlardır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*