Tüketirken de Bilinçliyiz

Tüketirken bilinçli olmak gerekir.
Tüketirken bilinçli olmak gerekir.

Günümüz dünyasında bilinçli tüketici olmak birçok açıdan son derece önemlidir. Birincisi, doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekliliği bilinçli tüketici olmayı zorunlu kılmaktadır.

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok tüketim malının ham maddesi doğada sınırlı miktardadır. Bu ham maddeler elde edilirken, mallar üretilirken ve tüketilirken doğal çevre zarar görebilmektedir.

İkincisi, mevcut para kaynaklarının tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. İnsanların tüketimine sunulan mal ve hizmetler çok miktarda ve çok çeşitli hâldedir. Buna karşın, ihtiyaç duyulan mal/hizmetler ve bunları temin etmede kullanılacak para ise o kadar fazla değildir. Bu yüzden, ihtiyaçları bir önem sırasına koyup mevcut parayı bu sıralamaya göre tasarruflu harcamak gerekir. Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bilinçsiz tüketim alışkanlığı israfa neden olmaktadır.

Bilinçli tüketici olma konusunda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de tüketilen ürünlerin canlı ve çevre sağlığına zarar vermemesidir. Bazı mal ve hizmetlerin hem üretimleri hem de tüketimleri esnasında canlı sağlığı zarar görebilmektedir. Hâlbuki, her canlının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Diğer önemli bir konu ise tükettiğimiz mal ve hizmetlerin üretiminde düşük ücretle işçi veya çocuk işçi çalıştırma gibi olumsuzlukların varlığıdır. Bu durum, tükettiğimiz malların üretim koşullarının da araştırılmasını gerekli kılmaktadır.

Önemli konulardan bir tanesi ise, alışverişe konu olan mal ve hizmetlerin adil rekabet kuralları içinde ve vergilendirilmiş olarak kullanıma sunulmasıdır. Bu yüzden satın aldığımız kitap, müzik ve film CD’leri gibi ürünlerin korsan olmamasına ve alışverişlerimizde her zaman fiş almaya dikkat etmeliyiz.

Tüketirken bilinçli olmak gerekir.
Tüketirken bilinçli olmak gerekir.

Çevrenin korunması, tüketici hakları, tüketici sağlığı, işçi hak ve güvenliği, çocuk işçiliği gibi birçok alanda kanuni düzenlemeler vardır; ancak bunlar yeterli olmamaktadır. Diğer birçok toplumsal alanda olduğu gibi bu konularda da en büyük görev bireylere düşmektedir. Hepimiz bilinçli tüketici olarak alışverişlerimizde sorumlu hareket etmeliyiz. Tüketici bilinci ve hakları konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarına, resmî kuruluşlara ve tüketici kulüplerine üye veya destek olabilir, çevremizdekileri de bu doğrultuda yönlendirebiliriz. Aile içinde harcamaları yaparken ebeveynlerimizi, kardeşlerimizi ve yakın akrabalarımızı bilinçli tüketici olmaları konusunda yönlendirmeliyiz. Çevremizde ve okulumuzda arkadaşlarımızla birlikte diğer akranlarımızın bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmaları için çeşitli etkinlikler düzenleyebiliriz.

İsraf: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık

Tasarruf: Para biriktirme, artırım. (TDK, 2013).

Bilinçli Tüketici: Sınırlı kaynakları ile sınırsız istekleri arasındaki dengeyi kurabilen, alışverişten önce hazırladığı ihtiyaç listesine uygun alışveriş yapan kişidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*