Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Aralık 10, 2018 admin 0

Dünya İnsan Hakları Günü, her yıl Aralık ayının 10. günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır.  10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden yaklaşık üç […]

Emilio Morenatti, Pakistanlı Kız Çocukları, 2010

Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık

Aralık 4, 2018 admin 0

Kadına karşı ayrımcılık, Kadına Karşı Her Türlü Ay­rımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin (Kadın Hakları Sözleşmesi), 1. maddesinde şu ifadelerle tanımlanır: Kadınların, medeni durumlarına bakılmak­ sızın siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel veya kişi­sel alanlarda insan hakları ve temel […]

Anayasa Mahkemesi

Demokrasinin Temel İlkeleri

Aralık 4, 2018 admin 4

Yunanca asıllı bir kavram olan demokrasi, halk anlamına gelen demos ile iktidar anlamına gelen kratos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur . Günümüzde halkın iktidarı, halk egemenliği, millet egemenliği gibi anlamlara gelmektedir. Demokrasilerde yönetim, vatandaşlar tarafından belirlenir. Fakat […]

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Aralık 2, 2018 admin 0

Ön Söz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun, eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık vicdanını isyana yönelten zorbalıklara yol açmış olduğu […]

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

Dünya Barışı İçin Çalışan Uluslararası Kuruluşlar

Aralık 2, 2018 admin 1

Dünya barışı, uluslararası dayanışma ve iş birliğini gerektiren bir konudur. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşları, çatışmaları tek bir gücün çözmesi mümkün değildir. Dünya halkları, yaşadıkları acı tecrübelerin sonunda pek çok uluslararası kuruluşun kurulmasına vesile […]

Barış Güvercini

Dünya Barışı İçin Türkiye’nin Görevleri

Aralık 2, 2018 admin 0

Barış eğitimi için küresel kampanya düzenleyicileri barışın, barış kültürünün oluşturulmasıyla mümkün olacağını savunurlar. Bu savunularını “barış kültürü, dünya vatandaşları küresel sorunları anladıkları, çatışmalara çözüm bulma becerisi kazandıkları, şiddete başvurmaksızın adalet için mücadele ettikleri, insan hakları […]

Sorunlar, konuşularak çözüme kavuşturulabilir.

Çatışmalar Şiddete Başvurmadan Çözüme Kavuşturulmalı

Aralık 2, 2018 admin 0

Toplumsal yaşam içinde hepimiz ailede, okulda ve yakın çevremizde değişik nedenlerle çatışmalar yaşarız. Bu durum son derece doğaldır. Çünkü toplumu meydana getiren insanların düşünceleri, kişilikleri, karakterleri, beklentileri, çıkarları ve kültürleri birbirinden farklıdır. Çatışmalar çoğunlukla insanların; […]

Barış ve Uzlaşma

Bireyin Kendisiyle Barışık Olmasının Toplumsal Barışa Etkisi

Aralık 1, 2018 admin 0

Kendisiyle barışık olmanın önemli sonuçlarından biri de toplumsal barışa yaptığı katkıdır. Kendisiyle barışık insanın dışa vuran özelliklerini Psikiyatr Dr. Özkan Pektaş şöyle tanımlıyor: “Özellikle duygulanımlarını dengeleyen, tepkilerini kontrol edebilen, mümkün olduğunca nerede, ne şekilde davranacağını […]