Doğal Çevrenin Korunması

Çöplerin Ayrıştırılması
Çöplerin Ayrıştırılması

Doğal çevre, canlı ve cansız tüm varlıkların üzerinde yaşadığı, birbiriyle etkileşim içinde olduğu, üretim ve tüketim faaliyetlerinin yapıldığı bir sistemdir.

Doğal çevrede işleyiş doğa yasalarına göre olmaktadır. Bu işleyiş içerisinde öyle bir denge kurulmuştur ki dışarıdan bu yasaya aykırı bir biçimde yapılan müdahalelere doğa tepki verebilmektedir. İklim değişikliği ile yaşanan sorunlar, taşkınlar, biyolojik çeşitliliğin azalması ve kuraklık bunlardan bazılarıdır. Bu ve benzer felaketler, doğayı hor kullanmamızdan kaynaklanıyor.

Doğal çevre hepimizin üzerinde yaşadığı bir çevredir. Bu çevreyi korumak da hepimize düşmektedir. Doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunmak için geri dönüşüm çalışmalarına katılmalıyız. Geri dönüşüm, hem kaynakların hızla tükenmesini hem de dünyanın çöplüğe dönüşmesini engeller. Çöpümüzü ayrıştırarak paketlemeliyiz.

Çöplerin Ayrıştırılması
Çöplerin Ayrıştırılması

Cam, plastik ve kartonları evsel atığa karıştırmadan ayrı ayrı paketlemeliyiz. Söz konusu paketleri de bu amaçla konulan dönüşüm kutularına atmalıyız. Bunun yanında doğal çevre konusunda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenmeliyiz. Bu alanda hem ulusal hem de uluslararası boyutta çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu vardır.

Doğal çevreyi korumayı amaçlayan sivil toplum kuruluşlarından biri “Türkiye Çevre Koruma Vakfı”dır. TÜÇEV amacını şöyle açıklamaktadır:

“İnsanın, insan sağlığının, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihî zenginliklerinin korunması için maddi ve manevi katkıda bulunmak.”

Doğal çevreyi korumak için çalışan bir diğer sivil toplum kuruluşu da “Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı”dır (ÇEVKO).

ÇEVKO, Türkiye’de ambalaj atıklarını geri kazandırma sisteminin oluşturulmasında etkin rol oynayan kuruluşlardan biridir. Türkiye’deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin iş birliği ile sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesini amaçlamaktadır. ÇEVKO; cam, metal, plastik, ve kâğıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayi ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinlikler yapmaktadır.

Doğal çevreyi korumak için çalışan uluslararası faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları da vardır. Bunlardan biri Dünya Doğayı Koruma Vakfı’dır ( WWF). Vakıf, doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Ulusal ve uluslararası faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında aktif rol almalıyız. Bu, aynı zamanda vatandaşlık görevimizdir. Böylece yaşadığımız bölgeyi ve bir bütün olarak dünyayı daha yaşanılır bir yer hâline getirebiliriz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*