Ortak Değerlerin Korunması

Tarih birliğinin bir yansıması olan millî bayramlarımızı coşkuyla kutlarız.
Tarih birliğinin bir yansıması olan millî bayramlarımızı coşkuyla kutlarız.

Toplum, yaşamlarını sürdürmek, temel çıkarlarını gerçekleştirmek için iş birliği yapan, aynı toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak kültürel değerleri olan insan kümesi olarak tanımlanmaktadır.

Toplumsal değer ise belli bir toplumda, bireylerin olumlu tepki gösterdikleri düşünceler, kurallar, uygulamalar, maddi nesneler vb. olarak tanımlanır.

Toplumu toplum yapan önemli unsurlardan biri de ortak kültürel değerlerin varlığıdır. Her toplumun dil, din, edebiyat, müzik, güzel sanatlar, mimari gibi çeşitli ortak değerleri vardır.

Dil, milleti oluşturan bireylerin kolayca anlaşmasını sağlar. Aynı dili konuşan insanlar birbirlerine yakınlaşırlar. Birbirlerinin neşe, üzüntü, sevgi ve kederlerini paylaşırlar. Dil aynı zamanda ortak edebiyatın ve sanatın yaratılmasında da rol oynar. Aynı dine inanmak ve dinî ritüelleri birlikte yerine getirmek de insanları birbirine yakınlaştıran bir başka unsurdur.

Tarih birliği milleti bir arada tutan bir başka etkendir. Uzun yıllar boyunca bir arada yaşama, insanları birleştirir, geleceğe yönelik kader birliğine yöneltir. Birlikte yaşamın ürünü olan kültür de bu birliğe katkı yapan etkenlerden bir diğeridir. Kültür ürünü olan, sanat, mimari, edebiyat, şiir vb. toplumları birbirine yaklaştırır. Böylece milletler, vazgeçemeyecekleri birtakım ortak değerler yaratırlar. Bu değerler toplumları diğer toplumlardan ayıran, toplumun kendisine ait değerlerdir. Söz konusu değerleri korumak, çağın gereklerine göre kimi unsurlarını geliştirmek ve gereken önemi vermek herkesin görevidir.

Tarih birliğinin bir yansıması olan millî bayramlarımızı coşkuyla kutlarız.
Tarih birliğinin bir yansıması olan millî bayramlarımızı coşkuyla kutlarız.

Millî kültürümüze ait değerlerin önemsenmemesi, zamanla ondan kopuşa ve kopuş sonucunda da toplumsal çözülmeye neden olabilir. Hiç istenmeyen böyle bir durumla karşılaşmamak için her düzeyde toplumsal değerleri önemsemeliyiz. Özellikle dildeki kirlenmeye ve yabancı sözcüklerin istilasına karşı tepki göstermeliyiz. Toplum içinde yaşamak insana birçok sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluklardan biri de toplumsal değerlere gereken önemi vermek ve onu gelecek kuşaklara bozmadan aktarmaktır.

Toplumsal değerleri kuşaktan kuşağa aktararak toplumun birlik ve bütünlüğüne devamlılığına katkı yapmış oluruz. Ailenizin ya da komşularınızın, özellikle yaşları oldukça ilerlemiş olan bireylerinin “Nerede o eski bayramlar?” veya “Eski komşuluk ilişkileri kalmadı.” gibi serzenişlerine şahit olmuşsunuzdur. Bu tür yakınmaların kaynağı, toplumsal değerlerdeki yozlaşmadır. Yozlaşma değerlerin yeni kuşaklar tarafından yeterince önemsenmemesinin sonucudur. Bu durumu ortadan kaldırmak, birlik ve bütünlüğümüze zarar vermesinin önüne geçmek için hepimize görevler düşmektedir.

Bunların yanında özgürlük, eşitlik ve adalet gibi evrensel değerlere de önem vermeliyiz. Çünkü bu evrensel değerlere önem verilmeden millî birlik ve beraberlik sağlanamaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*