Hukuk

Hukuk Devleti Olmanın Gerekleri Nelerdir?

Mayıs 29, 2019 admin 0

Hukuk devleti olmanın bazı şartları vardır. Hukuk devleti olmak için bu şartların gerçekleşmesi veya gerçekleştirilme çabası olması gerekir. Hukuk devleti olmanın gereklerini maddeler halinde inceleyelim: Temel Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınması Kanun Önünde Eşitlik […]

Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

Mayıs 29, 2019 admin 0

İstisnasız bütün devletler yasalarla yönetilirler. Hatta hukuk kuralları bulunmaksızın bir devletin var olamayacağı da ileri sürülebilir. “Monarşiyle yönetilen devletlerde bile kralın fermanı herkesin uymak zorunda olduğu bir hukuk kuralıdır.” Bu anlamda hukuk devleti ve kanun […]

Engizisyon Mahkemesi

Laik Devlet ve İnsan Hakları

Mayıs 28, 2019 admin 0

Laik sözcüğü Latince laicus kökünden gelmektedir. Kelime anlamı bakımından ruhani olmayan, dine dayanmayan, dünyevi gibi anlamlar içermektedir. Kavramsal anlamı bakımından laiklik; bir devlet ve hukuk sistemini ifade eder. Laikliğin ifade ettiği devlet sisteminin ne olduğunu, […]

Hukuk

Hukuksal Bir Kurum Olarak Devlet

Mayıs 28, 2019 admin 0

Devlet birlikte yaşamak için örgütlenmiş insanların oluşturduğu soyut bir varlıktır. Başka bir ifadeyle devlet, bir topak parçası üzerinde birlikte yaşayan insanların örgütlenme biçimidir. Bir toplumda, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen, kuralları oluşturan kişilerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarını […]

Adalet Tanrıçası: Themis

Adalet, Hukuk ve Devlet Kavramları

Mayıs 28, 2019 admin 0

Adalet, hukuk ve devlet kavramlarını açıklamaya önce devleti açıklamakla başlamak gerekir. Çünkü devleti anlamadan hukuk kavramını, hukuk olmadan da adalet kavramını anlamlandırmak hayli güçtür. İnsanı diğer canlı türlerinden ayıran sayısız özelliği vardır. Bu ayırt edici […]

Herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

Anayasada Yer Alan Temel Hak ve Özgürlükler

Mayıs 23, 2019 admin 0

Anayasada yer alan Temel Hak ve Özgürlükler aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır; Koruyucu Haklar Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir. Anayasamızda koruyucu haklar “Kişinin Hak ve ödevleri” başlığı altında sayılmıştır. Başlıklar […]

Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!

Temel Haklar Nelerdir?

Mayıs 23, 2019 admin 0

Bu başlık altında “temel haklar” özgürlükleri de içerecek şekilde kullanılmıştır. Bu nedenle “temel haklar” ifadesi “temel hak ve özgürlükler” olarak anlaşılmalıdır. Hukuk temelde doğal (ideal) hukuk ve pozitif (müspet) hukuk olarak ikiye ayrılabilir. Belli bir […]

İnsan, yakın zamana kadar para ile satın alınabilen bir mal olarak görülmüştür.

İnsan Hakları Nelerdir?

Mayıs 23, 2019 admin 0

İnsan hakları, insanların salt insan olmaktan dolayı sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklardır. İnsanın salt insan olması nedeniyle doğuştan bazı haklarının var olduğu fikri insan hakları düşüncesinin başlangıcı olmuştur. İnsan hakları ırk, cinsiyet, dil, din, […]

Eşitlik aynı olmak değildir.

Hak, Özgürlük ve Eşitlik Kavramları

Mayıs 22, 2019 admin 0

Bir hukuk düzeninin öznesi kişidir. Yani hukuk düzeni, kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenler. Hukuk açısından kişi iki türlüdür. Birincisi gerçek kişiler. Sağ doğmuş olmak kaydıyla her insan hukukun öznesi olan gerçek bir kişidir. […]