Demokrasiye Giden Yol

Demokrasi Türleri ve Demokrasi Türlerinin Özellikleri

Nisan 23, 2020 admin 0

Demokrasi türleri denilince aklımıza; normatif yani ideal demokrasi ve deneysel demokrasi geliyor. Bu demokrasi türlerini başlıklar halinde inceleyeceğiz. Ayrıca deneysel demokrasiyi de kendi içerisinde; çoğulcu demokrasi, konsensüs demokrasi ve çoğunlukçu (westminster) demokrasi olmak üzere 3 […]

Demokrasi

Demokrasi Kavramı, Demokrasi Nedir?

Nisan 23, 2020 admin 0

Çağımızın en önemli özelliklerinden biri, tartışmasız, demokrasi düşüncesinin yayılması ve geniş bir uygulama alanı bulmasıdır. Bu hal, demokrasi konusunda bir görüş birliği olduğu anlamına da gelmemektedir. Demokrasi kavramını ilk olarak Antik Yunanlılar milattan önce 500 […]

Demokratik Sistem

Örgütsel Davranışa Dair Sorular 2

Nisan 22, 2020 admin 0

Örgütsel davranış hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz. Şimdi, Örgütsel davranış konusunda cevapları merak edilebilecek bir kaç soruyu cevaplandıralım., Örgütsel Davranış Soruları Soru: Nükleer santralde […]

İnsan Hak ve Özgürlükleri

Örgütsel Davranışa Dair Sorular

Nisan 22, 2020 admin 0

Örgütsel davranış hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek için en iyi çalışma yöntemlerinden birisi olan soru-cevap yöntemini kullanabiliriz. Şimdi, Örgütsel davranış konusunda cevapları merak edilebilecek bir kaç soruyu cevaplandıralım., Örgütsel Davranış Soruları Soru: İnsan ve […]