Fransa'nın uyduğu temel ilkeler 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde yer almaktadır.

İnsan Haklarının Nitelikleri Nelerdir?

Aralık 25, 2020 admin 0

İnsan hakları, hakların özel bir grubudur; bu nedenle onu diğer haklardan ayırt edebilmek için belli başlı niteliklerinin üzerinde durulmalıdır. İnsan hakları, insanı merkeze alan bir düşünceden hareket eder, bireylerin yalnızca insan olmaları nedeniyle bu haklara […]

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Haklarının Öznesi Nedir?

Aralık 25, 2020 admin 0

Eğer insan hakları, bir kişinin salt insan olmasından kaynaklanan haklar ise bu takdirde sadece insanların insan hakları vardır; eğer birisi insan değilse o tanımı gereği insan haklarına sahip olamaz. Yalnızca bireyler, insan oldukları için insan […]

Haklarınızı Koruyoruz Temalı Afiş

İnsan Haklarının Kapsamı Nedir?

Aralık 25, 2020 admin 0

İnsan haklarının kapsamı hakkında konuşurken üç noktanın altı özellikle çizilmelidir: Birincisi, insan haklarının, diğer haklardan farklı bir kapsayıcılığı vardır. Sözleşmeden veya hukuktan kaynaklanan herhangi bir haktan sözleşmeye veya olaya taraf olanların yararlanması söz konusu iken […]

İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Haklarında İnsanın Değeri

Aralık 25, 2020 admin 0

İnsan haklarına ilişkin anlayışların çoğu, bütün insanların sırf insan olmak itibarıyla kişiliklerine bağlı bir değeri olduğu inancını baz alır. Bu inanç bazen “insan onuru”, bazen “kişilere saygı” ve bazen de insanlara “sırf araç olarak değil” […]

İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Haklarında İnsan Doğası

Aralık 25, 2020 admin 0

Bazı insan hakları teorisyenleri insan haklarının kökeninde “insan doğası” nın bulunduğunu belirtirler. İnsan doğası, bazı düşünürlerce insanların ihtiyaçları göz önünde tutularak tanımlanmak istenmiştir. Ancak “ihtiyaç” kavramı kişiden kişiye ve kültürden kültüre değişir. Dolayısıyla insan ihtiyaçlarının […]

Hukuk

Doğal Hukuk Nedir?

Aralık 25, 2020 admin 0

Doğal hukuk, belli bir ülkede ve zamanda uygulanan değil fakat uygulanması gereken ve sosyal ihtiyaçları adalete en uygun biçimde karşılayacağı düşünülen hukuktur. Doğal hukuk, “ideal hukuk” u ifade eder. Toplumsal ve siyasal kurumlara daima egemen […]

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Kavramı

Aralık 25, 2020 admin 0

İnsan hakları -kelime anlamı olarak- bir kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu haklar demektir. Buna göre insan, insan olmak sıfatıyla, yapısı gereği vazgeçilmez, devredilmez, zaman aşımına uğramaz haklara sahiptir. Bir insanın bu haklara sahip […]