TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu

İnsan Hak ve Özgürlükleri
İnsan Hak ve Özgürlükleri

Türkiye’ deki insan haklan sorunlarının tespiti, çözümü ve değerlendirilmesi konusunda TBMM’de bir komisyon olarak “TBMM İnsan Haklan İnceleme Komisyonu” 5 Aralık 1990 tarih ve 3686 sayılı yasayla kurulmuştur.

Komisyonun icrai yetkisi yoktur. Ancak komisyon kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki insan haklan ihlallerine ciddiyetle eğilmiş, insan haklarını önlemede bir süreç başlatmıştır.

Komisyonun Görevleri

  1. Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek,
  2. Türkiye’nin insan haklan alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla T.C. Anayasası ve diğer milli mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek,
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek,
  4. Türkiye’nin insan hakları uygulamalarının, taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, Anayasa ve Kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla, araştırmalar yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önermek,
  5. İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvurulan incelemek veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek,
  6. Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan haklan ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla sunmak,
  7. Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçlan, yurtiçi ve dışında İnsan Haklarına saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*