1921 Anayasası ve Özellikleri

Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür
Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür

TBMM açılışından dokuz ay sonra bir Anayasa yaparak yürürlüğe koydu. 1921 tarihinde yayınlanan “Teşkilat-ı Esasi Kanunu” 24 maddeden oluşuyordu.

21 Anayasası güçler birliğine dayalı bir meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Hükümet meclis içinden seçiliyordu ve meclis başkanı hükümetin de başkanı oluyordu. Anayasa egemenliğin millete ait olduğu ve egemenliğin meclis eliyle kullanılacağı anlayışını benimsemişti. Bu anayasada yargıdan bahsedilmemiş, padişahlık ve hilafet sorunu çözüme kavuşturulmamıştır. Anayasa’da hak ve özgürlüklere yer verilmemiştir.

Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür
Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür

29 Ekim 1923’te çıkartılan 364 sayılı yasayla Cumhuriyet ilan edilmiş, 1921 Anayasası’nda değişiklik yapılarak Anayasa’ya ” Türkiye devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir.” ibaresi eklenmiştir.

1924 Anayasası çıkartılana kadar yürürlükte kalan 1921 Anayasası döneminde demokratikleşme açısından önemli üç kanun çıkartılmıştır. Bunlar “hilafetin kaldırılması” , “milletvekilliği ve askerliğin aynı kişide birleşmeyeceğine dair yasa” ve “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” (eğitimin birleştirilmesi) dur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*