1924 Anayasası ve Özellikleri

Hukuk
Hukuk

İkinci meclis tarafından hazırlanarak kabul edilen 1924 Anayasası bazı değişiklikler geçirerek 1961 Anayasası yapılana kadar yürürlükte kalmıştır.

Anayasanın Özellikleri

 • Devletin temel niteliğinin Cumhuriyet olduğunu söylemiştir.
 • Meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasadır.
 • Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
 • Yargı yetkisini bağımsız mahkemelere bırakmıştır.
 • Yasaların Anayasa’ya aykırı olamayacağını söylemiş fakat bir denetim öngörmemiştir
 • Temel haklar ve özgürlüklere sınırlı biçimde yer vermiştir.
 • Ekonomik ve sosyal haklara ayrıntılı biçimde yer vermemiştir.
 • Temel hakların    güvenceye     kavuşturulması     yönünde     bir    düzenlemeye gidilmemiştir.

Anayasa’da Yapılan Değişiklikler

 • 1O Nisan 1928’de Anayasadan “Devletin dini İslamdır” ibaresi çıkartılmıştır.
 • 5 Ocak 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
 • 5 Şubat 1937’de yapılan bir değişiklikle laiklik devletin nitelikleri arasında sayılmıştır.

1924 Anayasası döneminde çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri olmuş ancak uzun süre başarılamamıştır. 1945’te Milli Kalkınma Partisi, 1946 yılında Demokrat Parti kurulmuş ve çok partili dönem başlamış. İlk seçimler 1946’da yapılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*