Hukukun Üstünlüğü İlkesi

Hukuk
Hukuk

Hukuk Devleti deyimi ilk defa 19.yy. ortalarında Almanya’da kullanılmış olan “Rechsstaat” kelimesinden gelmektedir. Fransızcada “Etat de Doriot” sözcüğü hukuk devleti karşılığı olarak kullanılır. Anglo Sakson ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede de “rule of law” “hukukun üstünlüğü” ifadesi tercih edilmektedir.

Hukuk devleti ile hukukun üstünlüğü ifadeleri arasında kayda değer bir farklılık bulunmamaktadır.

Bir devlette yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması, temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması, devlet erklerinin birbirlerinin alanına müdahale etmemesi, yasaların anayasa ve insan haklarına uygun olması, kişilerin hukuk önünde eşit olmaları, yargının hür ve bağımsız olması durumuna hukukun üstünlüğü adı verilir.

Hukukun üstünlüğünün şartlarını tanımdan çıkaracak olursak, şu maddeleri elde ederiz:

  • Yasaların, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması,
  • Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması,
  • Devlet erklerinin birbirlerinin alanına müdahale etmemesi,
  • Yasaların anayasa ve insan haklarına uygun olması,
  • Kişilerin hukuk önünde eşit olmaları,
  • Yargının hür ve bağımsız olması.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*