İnsan Hakları Eylem Planı (11 Madde)

Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!
Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 02 Mart 2021 tarihinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde İnsan Hakları Eylem Planı’nı tanıttı. İnsan Hakları Eylem Planı’nın maddelerini ve amacını açıkladı.

Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen eylem planı 11 temel ilke ile başlıyor. İşte bu ilkeler;

İnsan Hakları Eylem Planı İlkeleri

 1. İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.
 2. İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
 3. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
 4. Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.
 5. Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.
 6. Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.
 7. Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
 8. Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.
 9. Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
 10. Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
 11. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

Yukarıda belirtilen ve 11 maddeden oluşan İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 02 Mart 2021 tarihinde yapılan bir tanıtım toplantısı ile ilan edildi.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın Amaçları (9 Madde)

 1. Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi
 2. Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi
 3. Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık
 4. İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi
 5. Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi
 6. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması
 7. Mülkiyet hakkının daha etkin korunması
 8. Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi
 9. İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını “İnsan hakları eylem planı dilek ve temenni belgesi değildir. Hayata geçmesi için devletin tüm kurumlarına iş düşüyor. Eylem planımızın nihai amacı yeni ve sivil bir Anaysadır.” cümlesi ile tamamladı.

Ayrıca bakınız:

İnsan Hakları Kavramı

İnsan Hak ve Özgürlükleri

İnsan Haklarının Nitelikleri Nelerdir?

İnsan Haklarının Öznesi Nedir?

İnsan Hakları Nelerdir?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*