Yarı Doğrudan Demokrasi

Demokratik Siyasal Sistemler

Kasım 29, 2018 admin 0

Dünya üzerinde bugün yüz doksan iki bağımsız ülkenin olduğu kabul edilmektedir (UNICEF, 2013). Bu ülkelerin bazılarının yönetim biçimi cumhuriyet olarak adlandırılmıştır. Bazı ülkeler ise monarşi, sultanlık ve prensliktir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde de birbirinden farklı yönetim […]

Demokrasiye Giden Yol

Demokrasi Bilinci Nedir?

Kasım 29, 2018 admin 0

Demokrasiler, bireylerin demokratik tutum ve davranışlarıyla ayakta kalırlar. Demokrasilerde bireyler benmerkezci değil toplumun eşit ve sorumlu birer üyeleri olduklarının bilincindedirler. Demokratik bir yönetimin varlığı, işleyişi ve sürekliliği de demokratik vatandaş olma bilincine sahip ve bu […]

Demokratik Sistem

Demokrasi ve Temel İlkeleri

Kasım 29, 2018 admin 15

Demokrasi, ilk çağlardan beri filozof ve bilim adamlarının üzerinde konuştukları ancak net bir tanıma varamadıkları bir kavramdır. Demokrasi, eski Yunanca’da halk anlamına gelen “demos” ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup “halkın yönetimi” […]

Demos Krallığı (Temsili)

Demos Krallığı

Kasım 29, 2018 admin 0

Dağlık bir bölgede çok küçük bir ülke olan Demos, yüzyıllar boyunca dünyadaki diğer toplumlarla çok az temas hâlinde olmuştur. Krallıkla yönetilen Demos, son zamanlarda farklı toplumsal ve yönetsel yapısından dolayı çok dikkat çekmeye başlamıştır. Ülke […]