Bir toplumdaki kültürel çeşitlilik o toplumun sahip olduğu bir zenginliktir.

Toplumsal Çeşitlilik Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Aralık 1, 2018 admin 0

Çeşitlilik, farklılık kelimesi yerine kullanılan bir kavramdır. Kültürel anlamda insanlar arasındaki farklılıkları ifade eder. Küresel dünyada bütün toplumlar dil, din, renk, etnik köken, cinsiyet, yaş, fiziksel ve bilişsel yetenekler, yaşam biçimi, kültürel özellikler vb. bakımlardan […]

Çöplerin Ayrıştırılması

Doğal Çevrenin Korunması

Aralık 1, 2018 admin 0

Doğal çevre, canlı ve cansız tüm varlıkların üzerinde yaşadığı, birbiriyle etkileşim içinde olduğu, üretim ve tüketim faaliyetlerinin yapıldığı bir sistemdir. Doğal çevrede işleyiş doğa yasalarına göre olmaktadır. Bu işleyiş içerisinde öyle bir denge kurulmuştur ki […]

Kızılderili Atasözü

Ekosistem ve Ekolojik Dengenin Korunması

Aralık 1, 2018 admin 0

Ekolojiye (çevrebilim) göre ekosistem, belli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinde bulunan canlılar ile onların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütündür. Dünya bir ekosistemdir. Bu sisteme dışarıdan eklenen yalnızca güneş enerjisidir. Eğer dünyadaki ekosistem zarar […]

Ürünlerde sorun yaşayan tüketiciler ALO 175'i arayabilirler.

Bilinçli Tüketici Nasıl Olunur, Hakları Nelerdir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Bir ürün veya hizmeti özel amaçlarla kullanan ya da tüketen kişiye tüketici denir. Hepimiz yaşantımız boyunca çok çeşitli ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyarız. Yaşadığımız evi ısıtırken (doğalgaz, kömür, elektrik), kişisel temizliğimizi yaparken (şampuan, sabun, su), […]

Katılım

Sivil Toplum Kuruluşlarına Katılım

Kasım 30, 2018 admin 0

Sivil toplum kuruluşlarına katılım günümüzde oldukça önemsenen bir konudur. İnternet haberinde de gördüğünüz gibi bu konuda uluslararası kuruluşlar da çaba sarf etmekte, çeşitli faaliyetlerle sivil toplum kuruluşlarına katılımı artırmaya çalışmaktadır. Batı’da her vatandaş birkaç sivil […]

Farklı Katılım Düzeyleri

Karar Alma Sürecine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkesi

Kasım 30, 2018 admin 0

Modern demokrasilerin üzerinde durduğu önemli konulardan biri, halkın siyasal süreçlere yabancılaşmasıdır. Sivil toplum kuruluşları yurttaşlara, siyasi parti ve lobilerin yanı sıra görüşlerini açıklayabilecekleri ve karar verme sürecinde çeşitli menfaatlerini güvence altına alabilecekleri farklı alternatifler sunmaktadır. […]

Demokratik Vatandaşlık

Katılım Nedir, Ne Demektir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Siyasal anlamda katılımı, “kamu yaşamında yer almak, kamu yaşamının bir parçası olmak” biçiminde tanımlayabiliriz. Bir başka anlatımla kamuyu ilgilendiren konularda bireysel olarak sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler aracılığı ile kararlara ortak olmaktır. Sosyal yaşam […]

Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!

Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması

Kasım 30, 2018 admin 0

İnsan, hak ve özgürlükleri ile insandır. İnsan ancak söz konusu hak ve özgürlüklerini gerçek anlamda kullanır ise insani vasıflarına uygun davranışlarda bulunmuş olur. Hak tanımını irdelediğimizde hukuk düzeni tarafından kişiye tanınmış yetkiler olduğunu görürüz. Haklar […]

Kukla

Özerklik Nedir, Ne Demektir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Siyasal bir kavram olarak bilinen özerkliğin, insana ait bir özellik olarak kullanımı günümüzde yaygınlaşmıştır. Geçtan’a göre “Özerklik, bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğüdür.”(1) Özerklik; kişinin […]