Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı

Demokratik Katılım İçin Dijital Vatandaşlık

Kasım 30, 2018 admin 0

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Gün geçtikçe bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan insanların sayısı artmaktadır. Aşağıdaki görselde TÜİK verilerine göre ülkemizde 2007-2012 yılları arasında İnternet ve bilgisayar kullanım istatistikleri […]

Doğal Çevre

Çevremizi Koruyalım

Kasım 30, 2018 admin 0

Bilinçli veya bilinçsiz olarak ekolojik dengenin bozulmasına neden olan insanoğlu, aynı zamanda doğal çevrenin korunması için de önemli çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde uluslararası toplum, politik ve ekonomik sorunların yanı sıra çevre sorunlarının çözümü için de önemli […]

Üretim tesislerinin doğal çevre tahribatı

Üretim, Tüketim, Ekolojik Denge ve İnsan Sağlığı

Kasım 30, 2018 admin 0

Üretim faaliyetlerinin yapıldığı tesisler zaman zaman doğal çevrede tahribata yol açabilmektedir. Bu tahribat, bazen üretim tesislerinin kurulum aşamasında bazen de kurulduktan sonra tesisten doğaya bırakılan zararlı atıklar yoluyla olmaktadır. Bunların dışında bazı üretim faaliyetlerindeki olumsuz […]

Küresel Isınmanın Doğal Çevreye Etkisi

Doğal Çevre ve İnsan

Kasım 30, 2018 admin 0

İnsan ve doğal çevre arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Doğal çevre insan yaşamını etkilerken insanlar da doğal çevreyi değiştirmektedirler, ancak bu ilişkide kuralları koyan ve değiştiren insandır. İnsanlar kendileri için yaşam alanı oluşturup üretim faaliyetleri […]

Tüketirken bilinçli olmak gerekir.

Bilinçli Tüketici İlkeleri Nelerdir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Bilinçli tüketici ilkelerini maddeler halinde inceleyelim. Bilinçli Tüketici İlkeleri: Alışveriş için önceden planlama yapınız. Yapacağınız tüketimin çevreye ve topluma etkisini dikkate alınız. Yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanları satın alınız. Satın aldığınız ürünleri ve paketlerini gerektiğinde tamir […]

Tüketirken bilinçli olmak gerekir.

Tüketirken de Bilinçliyiz

Kasım 30, 2018 admin 0

Günümüz dünyasında bilinçli tüketici olmak birçok açıdan son derece önemlidir. Birincisi, doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekliliği bilinçli tüketici olmayı zorunlu kılmaktadır. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok tüketim malının ham maddesi doğada sınırlı miktardadır. Bu […]

Çevrelerindeki Sorunun Çözümü İçin Harekete Geçmiş Vatandaşlar

Aktif Vatandaş Olmak İçin Harekete Geçmek

Kasım 29, 2018 admin 0

Çevrenizde toplumsal yaşam, doğal çevre ve sağlık ile ilgili birçok sorun yaşanıyor olabilir. Bu sorunların çözümünde kimlerin ne tür roller üstlendiklerini hiç düşündünüz mü? Hatta bunun da ötesinde bu sorunların çözümünde siz de bir rol […]

Yarı Doğrudan Demokrasi

Demokratik Karar Alma Süreçlerine Katılım

Kasım 29, 2018 admin 0

Demokrasi sadece halkın kendisini yönettiği bir sistem değil, bir yaşam şeklidir. Bu yaşam, demokrasi kültürünü gerektirmektedir. Demokrasi kültürü ise halkın yaşama aktif katılımını zorunlu kılmaktadır. Halk, yaşadığı her yerde, ailede, işte, çevrede, toplumda aktif katılımcı […]

Kukla

Özgür ve Özerk Birey Olmak

Kasım 29, 2018 admin 0

İnsanlar doğuştan özgürdürler. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerinden birisinin de ‘özgürlük’ olduğunu hatırlayalım. Özgürlük; her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur (TDK, 2013). Günlük hayatta aldığımız her […]