İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Aralık 2, 2018 admin 0

Ön Söz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun, eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık vicdanını isyana yönelten zorbalıklara yol açmış olduğu […]

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

Dünya Barışı İçin Çalışan Uluslararası Kuruluşlar

Aralık 2, 2018 admin 1

Dünya barışı, uluslararası dayanışma ve iş birliğini gerektiren bir konudur. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşları, çatışmaları tek bir gücün çözmesi mümkün değildir. Dünya halkları, yaşadıkları acı tecrübelerin sonunda pek çok uluslararası kuruluşun kurulmasına vesile […]

Barış Güvercini

Dünya Barışı İçin Türkiye’nin Görevleri

Aralık 2, 2018 admin 0

Barış eğitimi için küresel kampanya düzenleyicileri barışın, barış kültürünün oluşturulmasıyla mümkün olacağını savunurlar. Bu savunularını “barış kültürü, dünya vatandaşları küresel sorunları anladıkları, çatışmalara çözüm bulma becerisi kazandıkları, şiddete başvurmaksızın adalet için mücadele ettikleri, insan hakları […]

Sorunlar, konuşularak çözüme kavuşturulabilir.

Çatışmalar Şiddete Başvurmadan Çözüme Kavuşturulmalı

Aralık 2, 2018 admin 0

Toplumsal yaşam içinde hepimiz ailede, okulda ve yakın çevremizde değişik nedenlerle çatışmalar yaşarız. Bu durum son derece doğaldır. Çünkü toplumu meydana getiren insanların düşünceleri, kişilikleri, karakterleri, beklentileri, çıkarları ve kültürleri birbirinden farklıdır. Çatışmalar çoğunlukla insanların; […]

Barış ve Uzlaşma

Bireyin Kendisiyle Barışık Olmasının Toplumsal Barışa Etkisi

Aralık 1, 2018 admin 0

Kendisiyle barışık olmanın önemli sonuçlarından biri de toplumsal barışa yaptığı katkıdır. Kendisiyle barışık insanın dışa vuran özelliklerini Psikiyatr Dr. Özkan Pektaş şöyle tanımlıyor: “Özellikle duygulanımlarını dengeleyen, tepkilerini kontrol edebilen, mümkün olduğunca nerede, ne şekilde davranacağını […]

Demokratik Sistem

Demokrasi ve İnsan Hakları Sözlüğü

Kasım 30, 2018 admin 0

Aktif vatandaş: Günlük yaşamında toplumun sorunlarını ön plana alan ve bu çerçevede insan hakları ve demokrasiyle uyumlu bir şekilde sorunların çözümü için harekete geçen katılımcı vatandaştır. Aktif vatandaşlık: İnsan hakları ve demokrasiyle uyumlu, karşılıklı saygıya […]

Dünya Barışı Haritası (Instıitue for Economics and Peace, 2012)

Dünyada Barış – Cihanda Sulh

Kasım 30, 2018 admin 0

Dünya üzerinde pek çok ülkede savaş ve iç karışıklık gibi çatışma durumlarının olduğu görülmektedir. Bu çatışma durumları, bazen bir ülkenin kendi içinde, bazen de ülkeler arasında yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda barışın sağlanması ve sürdürülmesi için […]