Son Beş Yılda Nobel Barış Ödülü Alanlar ve Alma Nedenleri

Türkiye’nin Dünya Barışına Etkisi

Kasım 30, 2018 admin 0

Dünyada kalıcı ve sürekli bir barış için insanların kendi kendileriyle ve çevreleriyle barışık olmaları gereklidir. Dünya çapında barış ancak ülkeler arasında da barış ve huzur ortamı sağlandığında gerçekleşir. Tıpkı bireylerin kendi aralarındaki çatışmalara uzlaşmacı çözümler […]

Şiddet, şiddeti doğurur!

Şiddet Türleri Nelerdir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Aşağıda yer alan şiddet türleri, toplumda iletişim ve dayanışmayı ortadan kaldırmanın yanı sıra insanların toplum içinde birbirine yabancılaşmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla toplum birlik ve beraberliği tehdit ederek toplumsal barış ortamının bozulmasına da zemin hazırlamaktadır. Çocuğa […]

Yunus Emre (Temsili Görsel)

Toplumsal Birliğin Tehdidi: Şiddet

Kasım 30, 2018 admin 0

Ortak yaşam ve değer birlikteliği toplumsal yapının devamlılığı açısından son derece önemlidir. Toplumsal yapının bütünlüğünü korumak ve devamlılığını sağlamaktan her birey sorumludur. Bu sorumluluk, toplumdaki tüm bireyler tarafından benimsenmiş olmalıdır. Bu bireyler, doğaya ve topluma […]

Çatışmaları Çözme Davranışları

Çatışmayı Çözme Yolları

Kasım 30, 2018 admin 0

İnsanlar karşı karşıya kaldıkları çatışmaları farklı yollarla çözmeye çalışmaktadırlar. İnsanların çatışma durumlarında beş farklı davranış sergiledikleri görülmektedir (Koruklu, 2010). İnsan haklarına dayalı demokratik bir toplumda çatışmaların barışçıl yollarla çözümü gerekir. Çatışma çözümü, çatışmaların barışçıl bir […]

Çatışmaların Uzlaşma Yoluyla Çözümü

Çatışma Nedir?

Kasım 30, 2018 admin 0

Bireyler farklı istek ve arzulara sahiptirler. Bu yüzden bazı isteklerini yerine getirmek isterlerken diğer isteklerini yapamayabilirler. Örneğin; Nil, babasından aldığı para ile hem kendisine bir elbise almak hem de arkadaşları ile sevdikleri sanatçının konserine gitmek […]

Bireysel Barıştan Dünya Barışına

Bireysel Barıştan Toplumsal Barışa

Kasım 30, 2018 admin 0

Barış, günümüzde az bulunan bir değerdir. Bireyler arasındaki uyumsuzluklar ve farklı milliyetteki ve kültürdeki insanların birbirlerine karşı anlayışsız olmaları bu durumun göstergeleridir. Toplumların huzur içerisinde yaşayabilmeleri için barış kültürüne ihtiyaç vardır. Toplumsal barış, insan ilişkilerindeki […]

Selam - Üstün Dökmen

Kendisiyle Barışık Olma

Kasım 30, 2018 admin 0

Birey, sahip olmadığı bir şeyi çevresine veremez. İnsan kendisiyle barışık değilse diğer insanlarla da barışık olması mümkün değildir. Çoğu insan çevresel baskılar karşısında sakin kalamadığı ve kendisini kontrol edemediği için diğer insanlarla sorunlar yaşar. Bazı […]