Emilio Morenatti, Pakistanlı Kız Çocukları, 2010

Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık

Aralık 4, 2018 admin 0

Kadına karşı ayrımcılık, Kadına Karşı Her Türlü Ay­rımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin (Kadın Hakları Sözleşmesi), 1. maddesinde şu ifadelerle tanımlanır: Kadınların, medeni durumlarına bakılmak­ sızın siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel veya kişi­sel alanlarda insan hakları ve temel […]

Bir toplumdaki kültürel çeşitlilik o toplumun sahip olduğu bir zenginliktir.

Çokluk İçinde Birlik

Aralık 1, 2018 admin 0

Biz ve öteki, benzerlik ve farklılık, birey ve toplum, alt kültür ve üst kültür gibi iklimlerin çağrıştırdığı içerme veya dışlamanın bireyin/toplumun algısındaki karşılığı toplumsal ilişkileri etkiler. Toplumsal yapı içinde birey, bir devletin vatandaşı olduğu gibi […]

Yaşlılara yardımcı olmalıyız.

Dezavantajlı Grupların Toplumsal Yaşama Katılımı

Aralık 1, 2018 admin 0

Yaşlanma doğal bir süreçtir. Normal şartlarda bütün insanlar bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve yaşlılık dönemlerinden geçmek durumundadır. Genellikle altmış beş yaş üzeri dönem yaşlılık dönemi olarak nitelendirilmektedir. Yaşlılık, iş gücünden uzaklaşılan, çocukların büyük çoğunlukla […]

Hak ve özgürlüklerimizi kullanamamamız bir sosyal dışlamadır.

Ayrımcılığa Karşı Çıkmak

Aralık 1, 2018 admin 0

Çeşitliliği benimsemeyen, başka kişi ve gruplara karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen kişi ve grupların olduğu da bir gerçekliktir. Bu durumun toplumsal barışı zedelememesi için özen gösterilmeli ve tedbirler alınmalıdır. Toplumların çeşitlilik ve barış içinde […]

Kadına Şiddete Hayır!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliliğinin Sağlanması

Aralık 1, 2018 admin 0

Cinsiyet, kadınları ve erkekleri tanımlayan biyolojik ve psikolojik özelliklerle ilgili bir kavramdır. “Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği” olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet ise belirli bir toplumun erkekler […]

Tarih birliğinin bir yansıması olan millî bayramlarımızı coşkuyla kutlarız.

Ortak Değerlerin Korunması

Aralık 1, 2018 admin 0

Toplum, yaşamlarını sürdürmek, temel çıkarlarını gerçekleştirmek için iş birliği yapan, aynı toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak kültürel değerleri olan insan kümesi olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal değer ise belli bir toplumda, bireylerin olumlu tepki gösterdikleri düşünceler, kurallar, […]

Farklılıklar, zenginliktir.

Farklılıklara Saygı Duymak

Aralık 1, 2018 admin 0

İnsanların pek çok benzer özelliği olmasına rağmen onu hemcinslerinden ayıran birtakım farklı yönleri de vardır. Farklılıkları yaratan önemli unsurlardan biri de kültürdür. Farklıyız çünkü kültürlerimiz farklı. Kültür, toplumdan topluma ve aynı toplum içinde yöreden yöreye […]

Engelliler için ayrılan özel park yerlerinin gereksiz kullanımına karşı duyarlı olmalıyız.

Engellerim Engel Olmasın

Kasım 30, 2018 admin 0

Önceki sayfada yer alan İnternet haberlerinde hakkında bilgi verilen kişi, toplum içinde yaşayan milyonlarca engelliden birisidir. Onun yaşadığı durum engellilik şeklinde ifade edilmektedir. Engellilik kelimesinin birçok karşılığı bulunmaktadır. Bu karşılıklardan bir tanesi şu şekildedir: “Fiziksel […]

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sorumluluklarımız

Kasım 30, 2018 admin 0

Toplumun cinsiyete dayalı olarak geliştirdiği ön yargılar, beraberinde kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı bir ayrımcılığı getirebilmektedir. Cinsiyete dayalı olarak yapılan ayrımcılığın temelinde, toplumda cinsiyete dayalı olarak yapılan iş bölümü yatmaktadır (Alkan, 2005). Bu iş […]