Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık

İnsan Hakları Eylem Planı 3. Amaç: Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık

Mart 5, 2021 admin 0

İdarenin İş ve İşlemlerinde Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflığın Güçlendirilmesi Mevzuat düzenlemelerinin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, paydaşların görüşleri alınarak hazırlanması amacıyla Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, yeniden düzenlenecektir. İkincil düzenlemelerin kaliteli bir şekilde […]

Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!

İnsan Hakları Eylem Planı (11 Madde)

Mart 2, 2021 admin 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 02 Mart 2021 tarihinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde İnsan Hakları Eylem Planı’nı tanıttı. İnsan Hakları Eylem Planı’nın maddelerini ve amacını açıkladı. Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir […]

Kızıl Haç

Uluslararası Korumada Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Rolü

Mart 1, 2021 admin 0

Demokrasinin gelişmesinde ve insan haklarının korunup geliştirilmesinde sivil toplum örgütleri önemli bir yere sahiptir. Demokrasi özellikle sivil toplumla var olabilen bir yönetim biçimidir. Sivil toplum örgütleri demokrasinin baskı unsurları olarak nitelendirilirler. Etkili bir kamuoyu, basın […]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Koruma Mekanizmalarının İşlevleri ve Katkıları

Mart 1, 2021 admin 0

Uluslararası koruma organlarının yaptıkları çalışmalar, insan hakları ihlallerinin önlenmesinde büyük katkılar sağlamışlardır. Uluslararası koruma organlarının sağladıkları en önemli katkılardan biri taraf devletlerde demokratikleşme sürecini hızlandırmak olmuştur. Uluslararası sözleşmeler taraf devletler için bağlayıcı hükümler içerdiklerinden taraf […]

İnsanlar hedeflerine varmak için tercihlerde bulunurlar.

Sözleşme İçi ve Sözleşme Dışı Denetim

Şubat 28, 2021 admin 0

Sözleşme İçi Denetim Bu denetim, en güçlü ve rahat uygulanabilen bir mekanizmadır. Çünkü denetlenmesi gereken devlet “taraf devlet” statüsündedir. Yani bu devlet, sadece sözleşmeyi oluşturan uluslararası kuruluşun bir üyesi olmakla kalmamış; aynı zamanda sözleşmeye imza […]

Demos Krallığı (Temsili)

Uluslararası Korumanın Dayanakları ve Türleri

Şubat 28, 2021 admin 0

İnsan haklarının korunmasına yönelik Uluslararası belgeler genelde iki başlık altında değerlendirilebilir. Bunlardan ilki Uluslararası bildirgelerdir. Uluslararası bildirgeler, bildirgeye taraf devletler için bağlayıcı hükümler içermezler. Bildirge ile sağlanan hakların korunması için herhangi bir denetim mekanizması ve […]