Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık

İnsan Hakları Eylem Planı 3. Amaç: Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık

Mart 5, 2021 admin 0

İdarenin İş ve İşlemlerinde Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflığın Güçlendirilmesi Mevzuat düzenlemelerinin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, paydaşların görüşleri alınarak hazırlanması amacıyla Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, yeniden düzenlenecektir. İkincil düzenlemelerin kaliteli bir şekilde […]

Aydınlanma Kavramı

Aydınlanma Kavramı

Mart 3, 2021 admin 0

Aydınlanma bireylerin yada toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya daya­narak oluşturmalarıdır. Eğer bir toplum akılla değilde dogmalarla ve geçerliliğini yitirmiş toplumsal kurallarla yönetiliyorsa karanlığın içinde olduğu […]

Hepimizin Hakkı İçin Hep Birlikte!

İnsan Hakları Eylem Planı (11 Madde)

Mart 2, 2021 admin 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 02 Mart 2021 tarihinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde İnsan Hakları Eylem Planı’nı tanıttı. İnsan Hakları Eylem Planı’nın maddelerini ve amacını açıkladı. Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir […]

Kızıl Haç

Uluslararası Korumada Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Rolü

Mart 1, 2021 admin 0

Demokrasinin gelişmesinde ve insan haklarının korunup geliştirilmesinde sivil toplum örgütleri önemli bir yere sahiptir. Demokrasi özellikle sivil toplumla var olabilen bir yönetim biçimidir. Sivil toplum örgütleri demokrasinin baskı unsurları olarak nitelendirilirler. Etkili bir kamuoyu, basın […]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Koruma Mekanizmalarının İşlevleri ve Katkıları

Mart 1, 2021 admin 0

Uluslararası koruma organlarının yaptıkları çalışmalar, insan hakları ihlallerinin önlenmesinde büyük katkılar sağlamışlardır. Uluslararası koruma organlarının sağladıkları en önemli katkılardan biri taraf devletlerde demokratikleşme sürecini hızlandırmak olmuştur. Uluslararası sözleşmeler taraf devletler için bağlayıcı hükümler içerdiklerinden taraf […]